Belangrijk voor U!


Belangrijk voor U!
Particulieren
Bedrijven
Coöperaties
Verenigingen
Architecten
Aannemers
Agrariërs
Havens
Bij de keuze voor een zonne-energiesysteem spelen een aantal aspecten een rol. Om een goede keuze te kunnen maken moet u vooral letten op de volgende aspecten:

Uw huidige energieverbruik
Beschikbare ruimte voor zonnepanelen
Schaduw
Ontwerp van het zonnepaneelsysteem
Esthetische aspecten
Kwaliteit van de materialen
Prijs van het systeem
Prijs per Watt-piek of Prijs per kWh/jaar
Garanties
Service

Met uw huidige energieverbruik kunt u de maximale grootte van uw energiesysteem bepalen. Indien uw energieproductie kleiner of gelijk is aan uw verbruik leveren de opgewekte kilowatturen (kWh) het meest op. U kunt een eerste indicatie van het maximaal vermogen, uitgedrukt in Watt-piek (Wp) van uw systeem krijgen door het aantal kWh te vermenigvuldigen met 0,85.
Stel uw verbruik is 3530 kWh per jaar: uw systeemgrootte is dan bij voorkeur niet groter dan 0,85 x 3530 = 3000 Wp.
Uiteraard kunt u nog wel rekening houden met eventuele energiebesparingen die u uit wilt voeren of juist met electrische apparatuur die u in de toekomst wilt gaan kopen. Het toekomstige jaarlijkse extra energieverbruik/besparing dient u dan bij/van uw huidige verbruik op te tellen / af te trekken.

De beschikbare ruimte voor zonnepanelen op uw pand hangt af van de afmetingen van het dak en de orientatie van het dak. Zonnepanelen leveren in Nederland het meest op bij een hellingshoek van 36 graden en op het zuiden gericht. Heeft uw dak een hellingshoek tussen de 25 en 45 graden t.o.v. de vertikaal en minder dan 30 graden uit het zuiden, dan zal de opbrengst van de panelen vrijwel maximaal zijn. Worden de afwijkingen groter, dan wordt de obrengst minder en neemt de terugverdientijd toe.
Aan de hand van de grootte van het dak, en de afmetingen van de panelen (standaard panelen zijn circa 1 m bij 1,65 meter) kan het aantal te plaatsen panelen worden bepaald. Op schuine daken neemt één paneel circa 1,65 m2 in beslag. Op platte daken neemt één paneel circa 3,7 m2 in beslag vanwege de te hanteren tussenafstand van de rijen. Aan de hand van de beschikbare ruimte en de orientatie van de panelen rekent xs2solar uw systeem door en bepaalt daarmee een reëel beeld van de te verwachten opbrengst.

Schaduw op één paneel zorgt er in veel gevallen voor dat de opbrengst van al uw panelen sterk terugloopt. Schaduw dient dan ook zo veel mogelijk te worden vermeden. Indien dat niet mogelijk is kunt u wellicht nog aan de slag met micro-omvormers zodat het effect van de schaduw beperkt blijft tot de panelen die daadwerkelijk beschaduwd zijn.
Voor situaties waar schaduw een beperkende rol kan zijn kan xs2solar een 3D simulatie maken waarmee de schaduw op de panelen over een heel jaar kunnen worden gesimuleerd. Zo kan precies bepaald worden tot waar panelen het best kunnen worden toegepast. Het gaat hierbij om optimalisatie van het functioneren van het systeem en niet om het maximaliseren van het aantal panelen.

Het ontwerp van het zonnepaneelsysteem bestaat in eerste instantie uit het bepalen van het aantal te plaatsen panelen en het selecteren van een daarbij passende omvormer.
De panelen dienen in principe allemaal hetzelfde te zijn en ook allemaal dezelfde oriëntatie te hebben.
Als de omvormer te klein is raakt deze overbelast en slaat hij af. Indien de omvormer te groot is gaat hij mogelijk helemaal niet aan. Het is daarom van belang dat de omvormer op het aantal panelen is afgestemd.

U heeft een mooi huis en u wil dat graag zo houden. Esthetische aspecten van het zonnepaneelsysteem zijn het belangrijkst indien de panelen direct in het zicht komen te liggen. Om het zo fraai mogelijk te tonen worden de panelen in een verantwoord patroon neergelegd. Zo veel mogelijk panelen op het dak proberen te krijgen levert meestal niet het beste esthetische resultaat. Belangrijk is het om een zo’n homogeen mogelijk beeld te verkrijgen dat het huidige beeld zo min mogelijk verstoord.
Daarnaast kan door toepassing van fraaiere panelen ook een belangrijk beter beeld worden gecreëerd. Meestal worden hiervoor Mono Full Black panelen gekozen. Deze panelen hebben zwarte monokristallijne zonnecellen, een zwarte folie achter de cellen en een zwart frame rondom, en zijn zoals de naam al zegt, geheel zwart.
Standaard panelen hebben blauwige polykristallijne cellen, een witte folie achter de cellen, en hebben een aluminiumkleurig frame. Een serie zwarte panelen geeft een rustig beeld terwijl een serie polykristallijne panelen een veel bonter beeld geven.
Lelijk uitgevoerde systemen schrikken mensen af en zorgen ervoor dat anderen afzien van de aanschaf van zonnepanelen. Het is voor xs2solar daarom van belang dat uw systeem ook er fraai uitziet. Ook hier gaat het om optimatilastie boven maximalisatie. Samen met u maken we het voor u meest geschikte ontwerp.

Van een zonnepaneelsysteem wordt verwacht dat het minimaal 25 jaar meegaat. De kwaliteit van de materialen is daarom bijzonder belangrijk.

Bij vergelijk van de prijs van verschillende aanbiedingen bent u wellicht geneigd te kijken naar de prijs van het systeem als geheel. U doet er echter verstandig aan vooral te kijken naar de prijs per Watt-piek of de prijs per kWh/jaar. Dit doet doet u door de totaalprijs te delen door het vermogen van het systeem (Wp) of te delen door de berekende opbrengst (kWh/jaar).
Door de prijs per Watt-piek met elkaar te vergelijken voorkomt u dat u appels met peren vergelijkt (prijstechnisch tenminste).

Garanties zijn vaak standaard fabrieksgaranties en lijken op papier erg op elkaar. Gaat de producent echter failliet, dan heb je helemaal niets aan die garanties. Het is daarom in eerste instantie van belang dat je producten koopt van betrouwbare en solide producenten.
xs2solar heeft in het basisassortiment alleen producten opgenomen van solide producenten waarvan wij verwachten dat ze over 25 jaar nog bestaan.

De service en vooral after-service van uw installateur zijn vooral van belang voor het geval dat er onverhoopts iets fout gaat met uw systeem. Door de service van xs2solar in het voortraject voorkomt u problemen achteraf. Mochter er evenwel toch iets aan de hand zijn met uw systeem dan lost xs2solar uw problemen snel weer op.

Offerte

 

Zonnepanelen Particulieren
Particulieren
Icon Solar Cooperation
Cooperaties
Icon Solar Companies
Bedrijven
Icon Battery
Stand Alone